Wstecz

Prezentacja Svitav

Menu

Niezwykle ważnym punktem zwrotnym w historii miasta było odzyskanie wolności w 1989 roku. Dopiero wtedy można było zauważyć, w jak dużym stopniu miasto było zaniedbywane przez 40-letni okres budowy w duchu socjalistycznym i industrializacji i jakich inwestycji będzie wymagać jego odrestaurowanie. Szare i śpiące miasto Svitavy zaczęło kształtować swoją nową tożsamość i poszukiwać nowego wizerunku.

W latach 1993 – 94 rozpoczęto kompleksową rekonstrukcję miejskiej strefy zabytków. Rynek w Svitavach zasłonięty dotychczas bezbarwną szatą uniformizacji, odzyskał swój prawdziwy charakter – a mianowicie renesansowo – barokową architekturę. Finałem zakończonego sukcesem projektu była przyznana Svitavom nagroda, jako pierwszemu miastu w Republice Czeskiej, za pomyślną rewitalizację zabytkowej strefy. Tę prestiżową nagrodę przekazał na ręce przedstawicieli miasta ówczesny minister kultury Pavel Tigrid.

 Plac Pokoju Svitavy

Miasto rozłożyło swoje siły również na rewitalizację osiedli z wielkiej płyty i budowę nowych domów mieszkalnych. W trakcie dziesięcioleci udało się zasiedlić tereny mieszkaniowe i rozpocząć budowę nowych domów mieszkalnych oraz domków jednorodzinnych. Z kolei w 2008 roku zrekonstruowano ostatni należący do miasta blok mieszkalny z wielkiej płyty i nadano mu estetyczny wygląd. Svitavy zainwestowały niemałe środki do regeneracji terenów położonych pomiędzy blokami, na których założono nową zieleń i przebudowano drogi.

Coraz więcej uwagi poświęca się możliwościom spędzania przez mieszkańców miasta czasu wolnego. W Svitavach powstaje nie tylko nowoczesna hala sportowa, wykorzystywana przez sportowców zawodowych i amatorów, ale również małeboiska ze sztuczną nawierzchnią do uprawiania nowoczesnych dyscyplin sportowych. Dzięki funduszom europejskim sfinansowano projekt rekonstrukcji stadionu do piłki nożnej i lekkiej atletyki, który szybko stał się centrum sportu i wypoczynku mieszkańców pod gołym niebem. Stadion w Svitavach jest naturalną bazą wypadową na tereny zielonego pierścienia otaczającego miasto, którego osnową jest Park patriotów oraz Las wodociągowy, przez który biegnie szlak dydaktyczny, z elementami gry i edukacji.

Stadion w Svitavach

Projekt ma na celu połączenie pierścienia zieleni z interesującymi zakątkami przyrodniczymi znajdującymi się w bezpośredniej bliskości miasta. Najsłynniejszym z nich jest Staw Rosnička (Rzekotka) z przylegającym kompleksem lasów Brand, w których goście mają możliwość wypocząć i aktywnie spędzić czas wolny: siłownia pod gołym niebem, szlak fitness, rowerowy szlak okrężny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, szlak dydaktyczny z elementami interaktywnymi oraz zrekonstruowany pomnik pszczelich matek wraz z niezmiernie ciekawym zadaszeniem i studnią z działającym kołowrotem. Strefa rekreacji biegnie dalej przez tor do jazdy na rolkach in-line w Lačnovie do Parku DiscGolf, placu treningowego, na którym ćwiczą początkujący zawodnicy i są organizowane turnieje o randze krajowej.

Szlak dydaktyczny Do źródeł rzeki Svitavy

Większość środków finansowych jest inwestowana do projektów, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne – miasto etapami przeprowadza rekonstrukcję sieci kanalizacyjnej, remontuje oczyszczalnie ścieków i próbuje walczyć z powodziami. Z dbałością o środowisko naturalnego jest związana także regeneracja terenów zielonych oraz parków. Przykładem może być Park im. Jana Palacha lub park w alei Wolkera, podobnie jak prace prowadzone w przyrodniczej strefie rekreacji w kompleksie stawu Rosnička (Rzekotka).

W latach 2006 – 2008 ze środków funduszy europejskich udało się zrealizować zupełnie zasadniczy projekt. Wielofunkcyjny obiekt Fabryki Svitavy, niegdysiejszy obiekt architektury przemysłowej XX wieku, całkowicie zmienił swoją twarz. Swój azyl znalazły w nim liczne stowarzyszenia i związki oraz organizacje inicjatyw obywatelskich, z kolei nowoczesna sala teatralna i balowa stała się popularnym miejscem dla najróżniejszych artystów, aktorów teatralnych oraz muzyków. Biblioteka miejska, która obrała za siedzibę obiekt Fabryki, należy do jednej z najnowocześniejszych w kraju pardubickim i nosi miano „biblioteki trzeciego tysiąclecia“. Pieniądze pochodzące z funduszy europejskich pomogły również przy rekonstrukcji niektórych z niszczejących budynków – Kawiarnia w parku oraz Centrum Informacji im. Oskara Schindlera służą jako miejsce popularyzacji ruchu turystycznego w regionie Pogranicza Czesko-Morawskiego.

Centrum Fabryka

O rozmaitość miejscowej kultury dba muzeum oraz galeria, w których główne miejsce zajmuje historia pracy i techniki oraz historia życia pochodzącego ze Svitav Oskara Schindlera, wybawiciela 1200 prześladowanych Żydów w okresie holocaustu. Ciekawostką będzie z pewnością jedyne w Republice Czeskiej muzeum języka esperanto mieszczące się w budynku Biblioteki im. Ottendorfera.

Dzięki gęstej sieci placówek społecznych, nowemu szpitalowi, pensjonatowi dla seniorów, Centrum dla Seniorów, trasom miejskim bez barier, inwestycjom w zabytki kościelne i świeckie Svitavy są gotowe dołączyć do elitarnego grona miast historycznych z nowoczesną twarzą. Miasto Svitavy było również wielokrotnie nagradzane przez komisję do spraw ochrony środowiska za zgodność ze standardami UE w zakresie ochrony środowiska.