Wstecz

Svitavy - cmentarz

Menu
GPS 49°45'25"N 16°28'35"E (xx km)
441 m nad morzem
swipe

Cmentarz komunalny w Svitavach został założony przy kościele św. Idziego w 1576 roku. Oprócz barokowego kościoła św. Idziego najstarszym obiektem na terenie cmentarza jest ossarium przycmentarne pochodzące z 1656 roku z tablicą upamiętniającą jej poświęcenie.
Dobrze zachowany, o dużych walorach architektonicznych budynek fary kościoła rzymskokatolickiego stojący obok kościoła przycmentarnego św. Idziego należy do skarbów miejscowej architektury. Budynek kapłana mieszczący się przy ulicy Hřbitovní pochodzi z okresu przebudowy tylnego traktu dziedzińca, tj. z XIX wieku. Niezmiernie cenna jest okładzina wejścia do budynku oraz znak rodu Ditrichštejnów umieszczony nad portalem wejściowym.


Kategoria cmentarz
Powierzchnia kompleksu 5509 m2