Wstecz

Svitavy - ruiny fortyfikacji miejskich

Menu
GPS 49°45'19"N 16°28'6"E (xx km)
442 m nad morzem
swipe

Mury miejskie wzniesiono po 1389 roku na polecenie biskupa ołomunieckiego Mikołaja. Do dziś zachowała się jedynie baszta, w której mieści się sklep oraz pozostałości fortyfikacji miejskich.


Kategoria miejskie mury obronne