Wstecz

Pomnik pszczelich matek - pomnik, studnia

Menu
Czeska nazwa Památník včelích matek
GPS 49°47'17"N 16°27'10"E (xx km)
469 m nad morzem
swipe

W miejscu obecnego pomnika istniała urządzona przez dawnych niemieckich pszczelarzy stacja unasienniania pszczelich matek. Według źródeł historycznych wiadomo, iż w 1932 roku wzniesiono kamienny pomnik z widniejącymi nazwiskami zasłużonych pszczelarzy. W ramach projektu odnowy naprawiono głaz z piaskowca oraz zniszczoną studnię, która obecnie ma działający kołówrót. Cały pozostały teren dawnej łąki został rekultuwowany i uzupełniony o kilka eksponatów pszczelich uli, które wykorzystywano zeszłym wieku. Przede wszystkim trudno nie zauważyć drewnianej altanki pełne ukrytej pszczelarskiej symboliki.


Kategoria rzeźba / pomnik, źródło / zdrój