Wstecz

(SKP Svitavy - Bystré (19,30))

Menu
Czeska nazwa SKP Svitavy - Bystré (19,30)

(xx km)

hokej


Typ hokej
Wstęp ze zwierzętami wzbroniony
Miejsce odbywania się Kryte lodowisko -Svitavy (Svitavy)
Data i czas odbywania się Czw 24.1.2013 19:30
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie.
Źródło danych Miejskie Centrum Informacji Svitavy