Wstecz

(Den spolupráce složek IZS)

Menu
Czeska nazwa Den spolupráce složek IZS

(xx km)

prezentacja


Typ inne (sport), prezentacja
Wstęp ze zwierzętami wzbroniony Impreza nadaje się dla dzieci
Miejsce odbywania się Olbrachtova (Svitavy)
Data i czas odbywania się Śr 25.6.2014 8:30
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie.
Źródło danych Miejskie Centrum Informacji Svitavy